Ziekmelding

kronkel

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind(eren) ziek zijn op een schooldag. Wij vragen u dit dan tussen 08:00 en 08:30 uur telefonisch aan ons door te geven op telefoonnummer 0344 651 463. Uw kind(eren) worden dan als ziek geregistreerd in onze administratie.

 

Wanneer uw kind(eren) niet worden afgemeld dan worden zij geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.

 

Wanneer uw kind(eren) langer dan een week ziek zijn neemt de leerkracht contact op met de ouders om afstemming te hebben over het mogelijk uitvoeren van schoolwerk thuis om zo grote achterstanden te voorkomen.

 

Meer over ziekmeldingen en afwezigheid leest u in onze schoolgids.

Verlof van school

kronkel

In beginsel dienen alle leerlingen alle dagen van het schooljaar ook op school aanwezig te zijn. Het kan echter zo zijn dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor uw kind toch tijdens schooltijd verzuimt. Natuurlijk dient dit tot een minimum te worden beperkt, maar naast ziekte kunnen er de volgende drie omstandigheden spelen:

  1. Uw kind heeft een afspraak bij een arts. Wij vragen u dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, maar u heeft niet altijd een keuze hierin. U geeft deze afspraak tijdig door aan de groepsleerkracht, deze meldt de leerling als geoorloofd afwezig.
  2. Er zijn bijzondere omstandigheden zoals; Huwelijk, overlijden, bijzondere vieringen, etc. Voor deze gelgenheden kunt u bij de directie van de school verlof aanvragen, dit doet u met het aanvraagformulier "Verlof bij gewichtige omstandigheden".
  3. Wanneer één of beide ouders vanuit de specifieke aard van hun beroep niet in de gelegenheid zijn om in de zomervakantie met het gezin op vakantie te gaan, dan bestaat de mogelijkheid om voor ten hoogste twee aaneengesloten weken vakantieverlof aan te vragen. Aanvragen van vakantieverlof doet u met het aanvraagformulier "Vakantieverlof"

 

Voor de gedetailleerde regels rondom verlofaanvragen verwijzen wij u naar de bijlage van de verlofformulieren.

 

De formulieren kunt u hieronder downloaden. Ook kunt u ze vinden in het halletje van de school.

Beterschap - green_back_to_school_facebook_post