Onderwijs

kronkel

Met de schoolapp kunnen ouders het laatste nieuws uit de groep van hun kind(eren) volgen. We vertellen u hier graag wat over het onderwijs in de startgroepen 1/2 en over groep 7/8.

PWA Ophemert EXTRA

Groep 1/2

kronkel

In groep 1/2 leren wij door:

 • te luisteren naar en te spelen met elkaar
 • met onze handen in het zand te graven
 • te dansen op muziek
 • mooie bewegingen maken met een kwast
 • te klimmen in het klimrek
 • het uitbeelden en onthouden van versjes
 • vooral handelend bezig zijn
 • voor elkaar op te treden
 • vallen en opstaan
 • te luisteren naar mooie verhalen
 • het kijken in boeken
 • te spelen met cijfers en letters
 • te spelen = leren
white_black_board_back_to_school_facebook_post-922x666

Groep 7/8

kronkel

Groep 7... Wordt ook wel de voorbereiding op groep 8 genoemd!

 

Groep 8... Een bijzonder jaar: aan het eind van dit schooljaar neemt uw kind afscheid van de basisschool! Op naar een nieuwe fase… ontzettend spannend.

6919d685-bcd7-4bef-bac9-af2996da0cfd-1408x990

We krijgen veel nieuwe lesstof door het jaar heen, echt een jaar om flink aan te poten! Wij starten het schooljaar met de gouden weken; de nadruk ligt op groepsvorming en het voeren van klassenvergaderingen. Maar we gaan ook lekker met elkaar aan het werk. De basisvakken rekenen, taal, (werkwoord)spelling, technisch lezen en begrijpend lezen komen bijna elke dag aan bod. Ook lezen de kinderen iedere dag in hun leesboek en werken we iedere dag aan het automatiseren van de basisvaardigheden.

 

We verwerken de opdrachten in Snappet. Snappet heeft bij de verwerking een adaptief gedeelte; kinderen kunnen hier op hun niveau werken.

Basisvakken

Overige vakken
Naast leren lezen en rekenen zijn we ook bezig met de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Dit doen we o.a. met opdrachten uit de Kanjertraining. Ook leren we de kinderen zich verstaanbaar te maken in het Engels. Via diverse lessen werken we aan de wereldoriëntatie. Voor beeldende vorming gaan we aan de slag met lessen van Laat Maar Zien, maar de juf (Renske) verzint ook graag zelf creatieve opdrachten. De kinderen krijgen gymles van meester Eric.

Overige vakken

Om de kennis van de wereld te vergroten, hebben we het elke week over een raadsel. We noemen dit the Grej of the day. De kinderen krijgen een raadsel, gevolgd voor een mini-les. Tijdens de mini-les maken de leerlingen aantekeningen. Het kaartje met de oplossing komt daarna in de hal op het podium te hangen.

 

Dit jaar komt ook het theoretische verkeersexamen voorbij. Hier worden de leerlingen op voorbereid.

Kennis raadsel

Huiswerk
De kinderen krijgen huiswerk mee in hun map. Dit is om de leerlingen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren. Tevens is het bedoeld als extra oefening of verdieping. Het maken van het huiswerk wordt samen met de leerkracht geëvalueerd. Hoe ga je ermee aan de slag? Hoe maak je het? Wanneer begin je? In het begin van het schooljaar besteden we bijna iedere dag aandacht aan het invullen van de agenda en het plannen van het huiswerk. Ook oefenen we in de groep hoe je nu iets kunt leren (bijvoorbeeld Engelse woordjes of topografie).

Huiswerk

Van PO naar VO
We doorlopen samen een heel traject.
Adviesgesprekken: worden eind groep 7 gegeven.
Advies gebaseerd op: LVS Cito vanaf groep 6, werkhouding, huiswerkattitude, algeheel beeld in de klas, methodetoetsen. De adviezen worden vastgesteld door directie/ interne begeleider en leerkrachten.

 

Extra activiteiten groep 7/8
Kamp: In de loop van het jaar ontvangt u meer informatie over het kamp.
Leerlingenraad: Leerlingen kunnen zich opgeven voor de leerlingenraad. Na een verkiezing waar zij hun standpunten presenteren gaan zij met elkaar aan de slag. De andere leerlingen kunnen briefjes in het potlood doen en de leerlingenraad bepaalt samen waar ze mee aan de slag gaan.
Bibliotheekassistent: Ook kunnen de leerlingen solliciteren naar de taak bieb-assistent. Ze helpen de jongere leerlingen met het uitlenen van boeken maar kunnen ook advies geven. Dit wordt gepland als de andere leerlingen zelfstandig aan het werk zijn.
Klassendienst: Iedere week hebben twee leerlingen na school klassendienst. Ze helpen na schooltijd de klas te vegen. Mochten ze een dag niet kunnen dan moeten ze zelf vervanging regelen.
Musical groep 8: In het nieuwe jaar kiezen we samen met de kinderen een nieuwe musical uit. De rollen worden verdeeld en er zal in het voorjaar langzaam begonnen worden met oefenen.
Uitglijden/ afscheid groep 8: Dit is een activiteit die volledig georganiseerd en bekostigd wordt vanuit de ouders. Het is in de loop der jaren een traditie geworden dat de ouders een leuke manier bedenken om de leerlingen van groep 8 te laten uitglijden vanaf de basisschool. Vervolgens wordt hier vaak een activiteit aan gekoppeld.

Een aantal praktische zaken:

 • Bij een verjaardag hoort een feestje. Trakteren doen we in de klas om 11:45 uur, samen met de kinderen.
 • Houd Social Schools in de gaten! Hier post ik elke vrijdag (dat probeer ik) een klein verslagje van die week. Ook communiceer ik via Social Schools over praktische zaken.
Practische zaken