Over ons

kronkel

De Prins Willem Alexanderschool is een openbare dorpsschool met ongeveer 100 leerlingen. Ons onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team van leerkrachten. In acht jaar tijd doorlopen de kinderen onze school en bereiden wij hen voor op het vervolgonderwijs dat bij hen past. Hierbij streven wij ernaar om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de leerlingen, dit houdt in dat kinderen extra instructie krijgen wanneer zij dit nodig hebben of juist met minder instructie en meer uitdagend materiaal aan de slag gaan wanneer zij de basisstof al beheersen.

 

Onze school is ook een kanjerschool.

PWA Ophemert OVER ONS

"Een sfeervolle, eigentijdse dorpsschool voor uw kinderen"

Kanjerschool

kronkel

Naast goed onderwijs streven wij er ook naar om onze leerlingen ook sociaal emotioneel te ontwikkelen en een veilig schoolklimaat te bieden. De uitgangspunten van de Kanjertraining bieden hiervoor de basis.

 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waarin ze tot hun recht komen en kunnen leren. Ouders verlangen een school die goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid van hun kinderen weet te waarborgen. Leerkrachten verlangen een school waar ze op een normale manier les kunnen geven. De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs.

 

De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met Kanjerlessen kunnen veel gedragsproblemen worden voorkomen. Maar het is ook mogelijk een moeilijke klas weer “goed op de rails” te zetten, zodanig dat de leerlingen zich weer op een normale manier kunnen en durven uiten. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding worden gevolgd. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding.

 

Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:

  • De leerkracht wordt gerespecteerd
  • Pestproblemen worden hanteerbaar / lossen zich op
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

Op de Prins Willem Alexanderschool zijn of worden alle leerkrachten opgeleid tot gecertificeerd Kanjertrainer.

Kanjerschool_cms_page_media48kanjerregels.jpg__1200x1200_q100_subsampling-2

Schoolgids

kronkel

De mogelijkheid bestaat dat u een schoolkeuze gaat maken. Elk jaar wordt onze schoolgids volledig aangepast aan de situatie van het komende schooljaar, zodat u erop kunt vertrouwen dat u zo goed mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de werkwijze op onze school. Het kan ook zijn dat uw kind al op school zit. In dat geval kan deze gids een praktisch hulpmiddel zijn als naslagwerk.

 

De school is een deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang loopt of fietst uw kind dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat uw kind in totaal zo’n 7600 uur aan ons wordt toevertrouwd? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dus met zorg.

 

Scholen verschillen in manier van werken, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteiten. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u een indruk te geven over wat we kinderen willen leren, de manier van werken, hoe zij zich bij ons op school kunnen ontplooien en hoe wij omgaan met elkaar.

 

Deze schoolgids is gemaakt door het team van de Prins Willem Alexanderschool in samenwerking met de ouderraad en medezeggenschapsraad. De gids is dus belangrijk, omdat er gegevens in staan voor het gehele schooljaar.

 

Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag.

simple_back_to_school_facebook_post-933x780

Team

kronkel

Directeur

Jeroen Kamp 4925

Jeroen Kamp
(di. en do.)

Interne begeleiding

Wendy de Witte 7511-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0236.jpg

Wendy de Witte
(wo. t/m vr.)

Groep 1/2

Mirjam van Oorspronk 7511-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0001

Mirjam van Oorspronk
(ma. t/m do.)

Groep 3/4

Dorian van Zoelen 6ad617bb-7b6c-4e94-b9c0-462beec143ef

Dorian van Zoelen
(ma. t/m vr.)

Groep 5/6

Marcel Zanting 7511-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0108

Marcel Zanting
(ma. t/m vr.)

Groep 7/8

Muziekjuf

Vakleerkracht Gym

Renske Harteman_7511-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0189

Renske Harteman
(ma. t/m vr.)

Danique Schweertman_5475-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0209

Danique Schweertman
(wo.)

Eric Willemse teamericjpgeric

Eric Willemse
(ma.)

Ondersteuning

Ellen Pelle_7511-prinswillemalexanderschool-ophemert-team-0106

Ellen Pelle
Onderwijsassistent
(ma. t/m do.)
 

Merel de Kruijff)10634

Merel de Kruijff
Onderwijsassistent
en zij-instromer
(ma., di. en do., vr.)

Andre Ton_team4444t04jpgpwaophemert4444t04

André Ton
Conciërge
(do.)

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo